Investeer

in een coachingstraject op maat

Intervisie versterkt de dialoog

tussen uw medewerkers

wordt iedereen wijzer

Van opleiden

voorkomt fouten en bespaart tijd

Klinisch redeneren

Leer feedback geven

en ontvangen

in heldere communicatie

Investeer

Timemanagement

zorgt voor tijdsbesparing in de zorg

ClasquinCare is er voor zorginstellingen die het resultaat en de kwaliteit van zorg willen verbeteren. Voor zorginstellingen die groei en ontwikkeling noodzakelijk vinden creëert ClasquinCare een krachtige leeromgeving die ruimte biedt voor persoonlijke en bedrijfsmatige groei.

De zorg verandert, de zorgcomplexiteit in de instellingen wordt hoger en er wordt van het verzorgend en verplegend personeel verwacht dat zij hiermee om kunnen gaan. Hierbij moeten zij de kwaliteit van zorg en de gastvrijheid naar de patiënt/bewoner hoog in het vaandel hebben.

Het groeiend aantal chronisch zieken, de veranderende vraag van de patiënt en de eis om ook voor de toekomst de zorg goed en betaalbaar te houden, vraagt om een omslag in denken en handelen binnen de zorg. Het groeiend aantal ouderen leidt tevens tot een toename in comorbiditeit. Dit leidt tot complexere zorg en vraagt om goed opgeleide professionals.

ClasquinCare kan u hierbij van dienst zijn.

Wat kan ClasquinCare voor u betekenen:

COACHING VAN UW MEDEWERKER

Verbindt talent aan uw zorginstelling en behoudt het eigenaarschap voor uw bedrijfsdoelstellingen. Met Coaching helpt ClasquinCare u ziekteverzuim terug te dringen, tijd te besparen en uw werknemers zo effectief mogelijk te laten werken.

INTERVISIE BEGELEIDING

Bevorder de deskundigheid van uw zorgprofessionals en de kwaliteit van het werk dat zij leveren met intervisie van ClasquinCare. Investeer in professionele ontwikkeling van de deelnemers door de uitwisseling van kennis en ervaring.

WERKBEGELEIDERSCURSUS

Met de werkbegeleiderscursus van ClasquinCare creëert u een krachtig leerklimaat. Investeer in nieuwe werknemers door hen goed te begeleiden en te coachen.

CURSUS KLINISCH REDENEREN

Geef uw medewerkers de beste technieken om in de dagelijkse werkzaamheden snel de juiste beslissingen te laten maken. Met een cursus Klinisch Redeneren van ClasquinCare leren uw medewerkers de juiste prioriteiten te stellen en methodisch te werken.

CURSUS FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN

Om echt te kunnen groeien moet uw personeel in staat zijn om op een constructieve manier feedback kunnen geven en ontvangen. Zo creëert u een betere samenwerking en kunnen uw medewerkers met ClasquinCare leren om gebruik te maken van de collectieve kennis.

CURSUS TIMEMANAGEMENT

Efficiënt om gaan met tijd is lang niet voor iedere werknemer makkelijk. Maar voor u als werkgever kan dit grote gevolgen hebben. Met de cursus timemanagement van ClasquinCare leert u hier sturing aan te geven op een verantwoorde manier.

ASSERTIVITEITSCURSUS

Geef uw medewerkers de handvatten om zich assertief op te stellen. Met ClasquinCare leren uw medewerkers op een constructieve manier te communiceren.

Ik ben Marjolein Clasquin. Ik werk al ruim 20 jaar in de gezondheidszorg. Ik heb jaren lang als oncologieverpleegkundige in verschillende ziekenhuizen gewerkt. De laatste jaren werk ik in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft als docent beroepsopleidingen en ziekenhuiscoach. Ik heb veel ervaring in het opleiden en coachen van zorgprofessionals en studenten in opleiding. Ik ben betrokken, scherp en direct. Ik integreer de praktijk met de theorie. Ik ben praktisch en hanteer een no-nonsens mentaliteit.

Marjolein Clasquin